Skip to main content
GRUPA MAKEYOURASIA

Biznes z Wietnamem

Pragniesz otworzyć się na nowe rynki? Dowiedz się czy, kiedy i jak nawiązać współpracę gospodarczą z Wietnamem.

Rosnący potencjał handlowy Wietnamu

Wietnam jest krajem położonym w centrum Azji Południowo-Wschodniej, graniczącym z Chinami na północy oraz Laosem i Kambodżą na zachodzie. Powierzchnia kraju wynosi ponad 330 000 kilometrów kwadratowych przy czym jednocześnie Wietnam jest rozciągnięty z północy na południe na ponad 1650 kilometrów. Populacja kraju liczy ponad 96 milionów obywateli. Wietnam to dynamicznie rozwijający się kraj z ogromną liczbą potencjalnych klientów jak oraz rosnący hub produkcyjny. 

Socjalistyczną Republikę Wietnamu od lat cechuje nieprzerwany, szybki wzrost gospodarczy. Ponad 30 lat od transformacji "Doi Moi" (w 1986 r.) gospodarka Wietnamu według Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) z jednej z najbiedniejszych na świecie stała się jedną z wschodzących gwiazd rynków rozwijających się. Ciągłe reformy i usprawnienia gospodarcze oraz znaczna liczba ludności (96 milionów), z której więcej niż połowa ma mniej niż 30 lat tworzą rynek wewnętrzny z ogromnym potencjałem i otwarty na nowe technologie oraz produkty.

Wietnam to dynamiczne i szybko rozwijającą się przestrzeń handlowa dająca wiele możliwości współpracy dla biznesów z Europy. Rynek wietnamski został uznany przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej jako jeden z pięciu najbardziej perspektywicznych dla przyszłego rozwoju polskiej gospodarki. 

Biznes w Wietnamie - podstawowe informacje

Biznes w Wietnamie
96 milionów
ludzi zamieszkuje Wietnam
Biznes w Wietnamie
55 milionów
to liczba osób w wieku produkcyjnym
waluta Wietnamu
Dong
wietnamska waluta jest jedną z najstabilniejszych w regionie z inflacją 2% (2021)
pkb wietnam
+2,58%
wzrost PKB w 2021 roku pomimo COVID19 (w 2019 roku wzrost PKB wyniósł 7% a w 2020 2,9%)
inwestycje wietnam
17 mld USD
najwyższy w regionie poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2020 roku
cło wietnam
99%
cła zniesione docelowo dzięki zawartej w 2020 roku umowie o wolnym handlu między UE i Wietnamem (EVFTA)

Krótka historia rozwoju Wietnamu.

Kluczowe daty

 • 1986

  Ponad 30 lat temu w Wietnamie zainicjowano reformy gospodarcze znane pod wspólną nazwą „Đổi mới”. Ich celem było stworzenie „gospodarki rynkowej zorientowanej na socjalizm”. Był to kamień milowy w rozwoju dzięki któremu kraj zaczął ponownie otwierać się na obcokrajowców inwestycje i handel.

 • 1993

  Nawiązanie partnerstwa z Bankiem Światowym oraz Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Wietnam ponownie pojawił się na międzynarodowej arenie inwestycji.

 • 1995

  W tym roku miały miejsce dwa ważne wydarzenia - Przystąpienie do ASEAN (Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej) jak i normalizacja stosunków dyplomatycznych Stany Zjednoczone - Wietnam. Członkostwo w ASEAN znacząco poprawiło wymianę handlową z krajami regionu a formalną normalizację stosunków dyplomatycznych z USA zaskutkowała gwałtownym wzrostem obrotów handlowych i ilością inwestycji w Wietnamie. 

 • 1998

  Przystąpienie do APAC (Organizacji Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku) - miało znaczący wpływ na rozwój i przyspieszenie reform gospodarczych i wsparło dążenia Wietnamu na rzecz multilateralizacji i integracji z międzynarodową gospodarką. 

 • 2007

  Wstąpienie do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Przystąpienie do organizacji otworzyło drzwi do wejścia na globalną arenę handlową dzięki szeregowi wielostronnych umów o wolnym handlu. Od czasu przystąpienia do WTO gospodarka została gruntownie zreformowana, zwiększono wkład przemysłu i usług w PKB, jednocześnie zmniejszając udział produkcji rolniczej.

 • 2015

  Oficjalne ustanowienie Wspólnoty Gospodarczej ASEAN (AEC). Udział we Wspólnocie Gospodarczej AEC przyspieszyło integrację Wietnamu z gospodarkami regionu i poprawiło sytuację w obszarze wymiany handlowej obszaru Azji Południowo-Wschodniej.

 • 2018

  Podpisanie CPTPP. Wietnamskie Zgromadzenie Narodowe uchwaliło w 2018 r. rezolucję zatwierdzającą Kompleksową i Postępową Umowę o Partnerstwie Transpacyficznym (CPTPP). Nowe regulacje otworzyła możliwości dla handlu i poprawiły reformy instytucji gospodarczych i środowisko biznesowe w Wietnamie.

 • 2019

  W czerwcu 2019 r. w Hanoi podpisano Umowę o wolnym handlu między Unią Europejską a Wietnamem co było znaczącym  krokiem w dążeniach Wietnamu na rzecz multilateralizacji i integracji z międzynarodową gospodarką oraz Umowę o ochronie inwestycji (EVIPA). Umowy te wprowadzają kraj w nową erę współpracy handlowej i inwestycyjnej z Europą. Umowa o wolnym handlu UE-Wietnam zakłada docelowo wyeliminowanie ponad 99 proc. ceł na towary handlowe po obu stronach. Oczekuje się, że umowy te odegrają kluczową rolę w tworzeniu nowych możliwości inwestycyjnych i pomogą Wietnamowi w integracji handlowej z Unią Europejską.

 • 2020

  Ratyfikacja EVFTA. Porozumienie popisane w 2019 zostało ratyfikowane przez Parlament Europejski 12 lutego 2020 r. oraz przez wietnamskie Zgromadzenie Narodowe 8 czerwca 2020 r. W związku z tym umowa weszła w życie w sierpniu tegoż roku. Komisja Europejska określiła EVFTA jako najbardziej ambitną umowę o wolnym handlu, jaką kiedykolwiek zawarto z krajem rozwijającym się. Uważa się, że EVFTA da bardzo potrzebny impuls dla rozwoju produkcji w Wietnamie i stworzy nową motywację do eksportu po zakończeniu pandemii COVID-19.

Ponad 30 lat temu w Wietnamie zainicjowano reformy gospodarcze znane pod wspólną nazwą „Đổi mới”. Ich celem było stworzenie „gospodarki rynkowej zorientowanej na socjalizm”. Był to kamień milowy w rozwoju dzięki któremu kraj zaczął ponownie otwierać się na obcokrajowców inwestycje i handel.
Nawiązanie partnerstwa z Bankiem Światowym oraz Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Wietnam ponownie pojawił się na międzynarodowej arenie inwestycji.
W tym roku miały miejsce dwa ważne wydarzenia - Przystąpienie do ASEAN (Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej) jak i normalizacja stosunków dyplomatycznych Stany Zjednoczone - Wietnam. Członkostwo w ASEAN znacząco poprawiło wymianę handlową z krajami regionu a formalną normalizację stosunków dyplomatycznych z USA zaskutkowała gwałtownym wzrostem obrotów handlowych i ilością inwestycji w Wietnamie.
Przystąpienie do APAC (Organizacji Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku) - miało znaczący wpływ na rozwój i przyspieszenie reform gospodarczych i wsparło dążenia Wietnamu na rzecz multilateralizacji i integracji z międzynarodową gospodarką.
Wstąpienie do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Przystąpienie do organizacji otworzyło drzwi do wejścia na globalną arenę handlową dzięki szeregowi wielostronnych umów o wolnym handlu. Od czasu przystąpienia do WTO gospodarka została gruntownie zreformowana, zwiększono wkład przemysłu i usług w PKB, jednocześnie zmniejszając udział produkcji rolniczej.
Oficjalne ustanowienie Wspólnoty Gospodarczej ASEAN (AEC). Udział we Wspólnocie Gospodarczej AEC przyspieszyło integrację Wietnamu z gospodarkami regionu i poprawiło sytuację w obszarze wymiany handlowej obszaru Azji Południowo-Wschodniej.
Podpisanie CPTPP. Wietnamskie Zgromadzenie Narodowe uchwaliło w 2018 r. rezolucję zatwierdzającą Kompleksową i Postępową Umowę o Partnerstwie Transpacyficznym (CPTPP). Nowe regulacje otworzyła możliwości dla handlu i poprawiły reformy instytucji gospodarczych i środowisko biznesowe w Wietnamie.
W czerwcu 2019 r. w Hanoi podpisano Umowę o wolnym handlu między Unią Europejską a Wietnamem co było znaczącym krokiem w dążeniach Wietnamu na rzecz multilateralizacji i integracji z międzynarodową gospodarką oraz Umowę o ochronie inwestycji (EVIPA). Umowy te wprowadzają kraj w nową erę współpracy handlowej i inwestycyjnej z Europą. Umowa o wolnym handlu UE-Wietnam zakłada docelowo wyeliminowanie ponad 99 proc. ceł na towary handlowe po obu stronach. Oczekuje się, że umowy te odegrają kluczową rolę w tworzeniu nowych możliwości inwestycyjnych i pomogą Wietnamowi w integracji handlowej z Unią Europejską.
Ratyfikacja EVFTA. Porozumienie popisane w 2019 zostało ratyfikowane przez Parlament Europejski 12 lutego 2020 r. oraz przez wietnamskie Zgromadzenie Narodowe 8 czerwca 2020 r. W związku z tym umowa weszła w życie w sierpniu tegoż roku. Komisja Europejska określiła EVFTA jako najbardziej ambitną umowę o wolnym handlu, jaką kiedykolwiek zawarto z krajem rozwijającym się. Uważa się, że EVFTA da bardzo potrzebny impuls dla rozwoju produkcji w Wietnamie i stworzy nową motywację do eksportu po zakończeniu pandemii COVID-19.

Rynek wewnętrzny w Wietnamie

Wietnam odnotowuje silny wzrost konsumpcji w wielu obszarach. Przewiduje się, że konsumpcja krajowa będzie rosła w tempie 20 procent rocznie. Z populacją ponad 96 milionów i najszybciej rozwijającą się klasą średnią w Azji Południowo-Wschodniej, Wietnam wyraźnie stanowi ważny rynek zbytu dla szerokiej gamy towarów zagranicznych.

partner handlowy wietnam
Zdobądź partnerów
handlowych w Wietnamie

Największe miasta Wietnamu

 • Hanoi stolica wietnamu

  Położone na północy Wietnamu Hanoi jest stolicą i centrum administracyjnym.

 • Ho Chi Minh City w nocy

  Ho Chi Minh City to główny ośrodek handlowy i biznesowy kraju oraz jego największe miasto

 • Da Nang o zmierzchu

  Da Nang w środkowym Wietnamie jest trzecim co do wielkości miastem i ważnym portem morskim.

  Elementy kultury biznesu w Wietnamie

  Zanim przystąpisz do prowadzenia biznesu z wietnamskimi partnerami należy przygotować się do zrozumienia barier w kulturze biznesu, które źle zinterpretowane mogą wcześnie zakończyć współpracę lub znacząco ją utrudnić. Budowa dobry relacji biznesowych jest najważniejsza w Wietnamie i wymaga częstych spotkań twarzą w twarz. Spotkania te nie są ograniczone do rozmów i negocjacji warunków partnerstwa w otoczeniu biurowym, ale również do mniej oficjalnych sytuacji. Zaproszenia na wspólną kolację\ są typowym okazaniem dobrej woli i gościnności. Sporym problemem może okazać się język komunikacji. Osoby decyzyjne mogą nie mówić w języku angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną wypowiedź stąd dobrze widziana jest osoba tłumacza, która w odpowiedni sposób przekaże intencje rozmówcy. 

  O czym należy pamiętać prowadząc biznes z Wietnamem?

  • Wietnam charakteryzuje się odmienną od europejskiej kulturą prowadzenia biznesu. Społeczeństwo wietnamskie jest z natury kolektywistyczne, a relacje rodzinne i społeczne mają pierwszeństwo przed potrzebami indywidualnymi lub biznesowymi. 
  • Dla Wietnamczyków komfort i szacunek mają pierwszeństwo względem formalnej komunikacji  biznesowej. W rezultacie prowadzone negocjacje w Wietnamie mogą wydawać się nieco powolne ze względu na czas potrzebny do zbudowania zaufania.
  • Początkowy okres nawiązywania relacji w Wietnamie przejawia się dominacją spotkań bezpośrednich ponad kontakty telefoniczne czy wiadomości. Należy być mocno przygotowanym, że to właśnie na wstępnym etapie buduje się relację z partnerem i być przygotowanym na pewien stopień ogólnej oprawy formalnej.
  • Tak jak nie powinno się zbyt optymistycznie odbierać pierwszego „tak”, tak nie powinieneś się zbytnio zniechęcać, gdy słyszysz "nie". Zwykle oznacza to, że trzeba ciężej pracować, aby wzbudzić zainteresowanie, albo partner nie ma ostatecznej odpowiedzi bądź zgody (jeszcze).
  • W miarę postępu w rozwijaniu wzajemnych relacji oprawa ulega rozluźnieniu i przechodzi na poziom personalny. Istotnym aspektem całego procesu negocjacji jest nawiązanie dobrych relacji i zbudowanie zaufania z wietnamskim odpowiednikiem. W trakcie lunchu przeważnie bywają prowadzone rozmowy biznesowe, natomiast kolacje to głownie spotkania towarzyskie.

  Biznes z Wietnamem z MakeYourAsia:

  Wspieramy naszych klientów w odkrywaniu potencjału gospodarek Azji Południowo-Wschodniej, pomagając budować relacje, partnerstwa biznesowe oraz lepiej rozumieć potrzeby konsumentów. Nasi eksperci pomogą Ci w sourcingu z Azji Południowo-Wschodniej oraz wejściu na rynek z produktami lub marką.

  Grupa MakeYourAsia łączy ludzi, firmy i kultury. Świadcząc profesjonalne i dostosowane do potrzeb klienta usługi wsparcia biznesu łączymy Europę Środkową i Azję Południowo-Wschodnią od 2016 roku.

  Działamy już w pięciu krajach Azji Południowo-Wschodniej: Indonezji, Malezji, Singapurze, Wietnamie oraz na Filipinach! Współpracując z nami, zyskujesz dostęp do naszych ekspertów, bazy kontaktów, znajomości rynków oraz wieloletniego doświadczenia.

  Współpracujemy z instytucjami takimi jak: Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) czy Wojewódzka Administracja Samorządowa.

  Targi w Azji Południowo-Wschodniej

  Biznes w Wietnamie

  Wietnam rejestruje dynamicznie rosnący potencjał biznesowy oraz znaczenie imprez handlowych w regionie. Innowacyjne usługi i produkty zagraniczne, szczególnie z Europy oraz Stanów Zjednoczonych, cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony wietnamskich przedsiębiorców.

  Biznes na Filipinach

  Filipiny to jedna z najdynamiczniejszych gospodarek nie tylko w regionie, lecz również na świecie. W 2020 roku kraj ten dołączył do RCEP (Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze), największego bloku gospodarczego w historii, który generuje prawie 1/3 globalnego PKB.

  Biznes w Malezji

  Swoją działalność na arenie międzynarodowej Malezja zaczęła od eksportu surowców naturalnych, a obecnie jest jedną z najmocniejszych i najszybciej rozwijających się gospodarek w regionie. Malezja posiada jedną z najbardziej otwartych gospodarek na świecie, która jest ściśle związana z handlem międzynarodowym.

  Biznes w Singapurze

  Singapur to centrum finansowe Azji Południowo-Wschodniej i jedno z najbardziej zaawansowanych Państw oraz miast na świecie. Przoduje w rankingu najprzyjaźniejszego kraju do prowadzenia działalności gospodarczej, nie posiada długu publicznego netto, ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia na świecie i jedno z najwyższych PKB na świecie.

  Biznes w Indonezji

  Indonezja jest krajem z ogromnym rynkiem wewnętrznym oraz sporym zapotrzebowaniem na produkty z importu dla ponad 270 milionów konsumentów. Stwarza to idealne warunki do znalezienia pierwszych partnerów biznesowych, nawiązania relacji oraz wejścia na rynek. 

  Targi w Azji Południowo-Wschodniej

  Biznes w Wietnamie

  Wietnam rejestruje dynamicznie rosnący potencjał biznesowy oraz znaczenie imprez handlowych w regionie. Innowacyjne usługi i produkty zagraniczne, szczególnie z Europy oraz Stanów Zjednoczonych, cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony wietnamskich przedsiębiorców.

  Biznes na Filipinach

  Filipiny to jedna z najdynamiczniejszych gospodarek nie tylko w regionie, lecz również na świecie. W 2020 roku kraj ten dołączył do RCEP (Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze), największego bloku gospodarczego w historii, który generuje prawie 1/3 globalnego PKB.

  Biznes w Malezji

  Swoją działalność na arenie międzynarodowej Malezja zaczęła od eksportu surowców naturalnych, a obecnie jest jedną z najmocniejszych i najszybciej rozwijających się gospodarek w regionie. Malezja posiada jedną z najbardziej otwartych gospodarek na świecie, która jest ściśle związana z handlem międzynarodowym.

  Biznes w Singapurze

  Singapur to centrum finansowe Azji Południowo-Wschodniej i jedno z najbardziej zaawansowanych Państw oraz miast na świecie. Przoduje w rankingu najprzyjaźniejszego kraju do prowadzenia działalności gospodarczej, nie posiada długu publicznego netto, ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia na świecie i jedno z najwyższych PKB na świecie.

  Biznes w Indonezji

  Indonezja jest krajem z ogromnym rynkiem wewnętrznym oraz sporym zapotrzebowaniem na produkty z importu dla ponad 270 milionów konsumentów. Stwarza to idealne warunki do znalezienia pierwszych partnerów biznesowych, nawiązania relacji oraz wejścia na rynek. 

  Poznaj usługi biznesowe MakeYourAsia

  Pozyskaj partnerów handlowych w Wietnamie z MakeYourAsia.

  Chcesz wiedzieć więcej?

  Odkryj potencjał Azji Południowo-Wschodniej!

  Chcesz wiedzieć więcej?

  Odkryj potencjał Azji Południowo-Wschodniej
  już dziś!